Drama och ansvarighet – Bra ledarskapsföretag

27
Drama och ansvarighet – Bra ledarskapsföretag

Skadar kontorets “drama” ditt teams ansvar?

För det första, sammanhanget: alla som är uppmärksamma på samhället nuförtiden förstår att det finns flera anledningar till varför människor är på kant: Inkonsekventa maskeringspolicyer, varierande policyer för arbete hemifrån och återvända till kontoret, hemtestning när någon har snus, och ökningen av negativa/giftiga nyheter inom politik och världsfrågor. Vi tycker om att kalla alla dessa saker “vana”. Det är mycket sarg just nu.

Förväntar sig ansvar

Organisationer behöver ansvar för att blomstra. På senare tid har vi hört från ledare som oroar sig för ansvarsskyldighet i sina organisationer, eftersom de hör, känner, känner en våg av kontorsdrama. En kund frågade: “Paul, har du en kortfattad, relaterbar och begriplig definition av ‘drama’ som jag kan använda för att få mitt lag tillbaka på rätt spår?”

Svaret:

Kontorsdrama uppstår när individer lägger ut sina individuella behov i de offentliga utrymmena, utöver de organisatoriska behoven. Det är en distraktion som avleder uppmärksamheten från andan av ansvarighet.

Om du undrar över “ansvar” i din organisation, här är ett enkelt sätt att bedöma:

  • Ansvaret faller när människor inte är engagerade i lagets prioriteringar och mål
  • Engagemanget avtar när människor inte är i linje med vision, strategi och mål
  • När laget i toppen inte är i linje skapar det mycket lidande (drama.)

Kontorsdrama är ett symptom på lågt engagemang och/eller svag anpassning.

Coachningsråd: Om du ser, känner, känner av onödigt drama, använd dina diagnostiska färdigheter för att avgöra varför någon väcker sina personliga behov i organisationens offentliga utrymmen. Om det är personlig oro så är det en HR-lösning. Om det är en strukturell brist på anpassning och/eller engagemang inom teamet, då är det en ledarskapsfråga.

Om du ser, känner eller känner av drama som är distraherande, nå ut.

liknande inlägg